هیات سیده زینب. محفل نوجوانان و جوانان تهرانی با سخنرانی حجت الاسلام حسن کردمیهن و با نوای گرم کربلایی سید امیر حسینی و کربلایی محمد شعبانپور.عبدالرضا کردمیهنشهید علی خلیلیموسسه بهشتموسسه بهشتموسسه بهشتسید میثم مومنیحجت الاسلام خاموشی در هیات سیده زینبآیت الله جاودان در هیات سیده زینبپیاده روی اربعینپیاده روی اربعینپیاده روی اربعینپیاده روی اربعینسیده زینبسیده زینبسیده زینبسیده زینبحسن کردمیهنمحمد شعبانپورسید امیر حسینیحسن آقا کردمیهنحسن آقا کردمیهنعبدالرضا کردمیهنسیده زینبحاج اصغر ملکیسیده زینبحسن آقا کردمیهنسید امیر حسینیسیده زینبسعید عربیانسیده زینبسیده زینبسیده زینبسیده زینبحسن فاضل پیشهسید امیر حسینیسید امیر حسینیسیده زینبسیده زینبسید امیر حسینی


دراین قسمت می توانید به محصولات صوتی و تصویری و هم چنین نشریات هیئت سیده زینب دسترسی داشته باشید..


هیات سیده زینب         

سیده زینب سیده زینب سیده زینب سیده زینب

کلیه اخبار و اطلاعات و محصولات مرتبط با پیاده روی اربعین حسینی را می توانید در صفحه ی مخصوص اربعین مطالعه کنید. لطفا زبان مورد نظرتان را انتخاب کنید.